Транспортни ленти продуктов сайт на "КАУЧУК" АД -

Advanbelts.com

Акционерно дружество “КАУЧУК” е производител с традиции и е специализирано в производството на гумени транспортни ленти, с текстилна основа и металокорд, тип “Флексимат“.В производствената листа на фирмата влизат транспортни ленти с гладка и оребрена повърхност.

В зависимост от предназначението им се произвеждат следните типове транспортни ленти :

  • С общо предназначение : обикновени и абразивоустойчиви.
  • Със специално предназначение : трудногорими, топлоустойчиви, антистатични, маслоустойчиви и студоустойчиви.

В конструкцията на транспортните ленти влизат два основни елемента с определено функционално предназначение :
- Носеща част / каркас / , изградена от различни видове тъкани / полиамидни и полиестени / или металокордна тъкан, тип “ Флексимат “.
Лентите се произвеждат с различен брой вложки / 1-6 / в зависимост от заявката на клиента и условията на работа.
- Гумени покрития / протектори / - работен и неработен.
Дебелини на работния протектор – 3 мм до 10 мм.
Дебелини на неработния протектор – 2 мм – 5 мм.
Между гумените покрития и носещата част могат да се вграждат защитни / брекерни / вложки.

Броят на вложките е 1 или 2.
Обща дебелина на лентите – до 25 мм.
Дебелините на лентите и на гумените покрития може да се договаря.Транспортните ленти се произвеждат в следните стандартни ширини / в мм / : 300, 500, 650, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000, 2200, 2250, 2500.
По желание на клиента се произвеждат и различни от горепосочените ширини.Лентите се доставят на рула от 50 до 300 л.м., захванати с метални ленти. Дължините на лентите могат да се договарят.При производството на ленти предназначени за работа в тежки условия се поставят и защитни вложки / брекер / - една или две. Изработват се и транспортни ленти без гумени покрития,

кантирани и некантирани.

При избора на транспортна лента трябва да се има предвид:

 • видът на транспортирания материал ( закръглен, ъгловат, остър)
 • големината и формата на пренасяния материал
 • насипното тегло на материала
 • приложените ролкови опори
 • ъгълът на наклона на транспортьора
 • продължителността на работния цикъл
 • скоростта на движение на транспортьора
 • дължината на транспортьора
 • ударната якост на транспортната лента
 • ъгълът на падане на материала
 • височината на падането на транспортирания материал
  Неправилното подбиране на транспортните ленти намалява срока на експлоатацията им.

Условно подреждане на означенията, използувани за транспортните ленти, необходими при оформянето на поръчка:

1800 ЕР- 2000/4 + 2, 6 + 2 “У”
1800 - ширина на лентата, mm
ЕР - вид на текстила (полиестер-полиамидна тъкан)
2000 - клас на лентата / mm
4 - брой на вложките
2 - брой на защитните вложки
6 + 2 - дебелина на гумените покрития ( работен и неработен протектор)
“ У ” - клас на работното гумено покритие


Дебелината на гумените покрития, дебелината и дължината на тр.ленти се определя по споразумение между потребителя и производителя.
Тр.ленти се доставят навити на рула, с дължина от 50 до 300 л.м., захванати с метални ленти.

По технически показатели, функционалност и експлоатационни качества, транспортните ленти, производство на “КАУЧУК” АД, са на световно ниво.

Намират приложение в рудодобива, металургията, енергетиката и др. отрасли на промишлеността.

"КАУЧУК" АД произвежда вулканизационни материали за гореща вулканизация за транспортни ленти с текстилен и със стоманен корд.

Каталог на транспортните ленти произвеждани от Каучук АД можете да разгледате тук

Брошурата за транспортните ленти може да изтеглите тук