Извънредно ОСА - 29.03.2018г.

Покана

Материали


Извънредно общо събрание 02-06-2009

Редовно годишно общо събрание на акционерите 30-06-2009

  • Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД
  • Протокол от заседание на Съвета на директорите
  • Материали за редовно годишно общо събрание
  • Годишен финансов отчет за 2014г.
  • Доклад на регистрирания одитор
  • Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014г.
  • Проект на пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание за акционери - физически лица
  • Проект на пълномощно за участие в редовно годишно общо събрание за акционери - юридически лица
  • Правила за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник
Годишно ОСА - 2018

https://www.investor.bg/files/bulletin/794f3e57c3c9653bacb654d4865c683b.pdf

hthttps://www.investor.bg/files/bulletin/dad9b01f069f644646eab2b75d793556.pdf

https://www.investor.bg/files/bulletin/4915bf2e4b1eefa62e63f0e2d8e6a001.pdf

https://www.investor.bg/files/bulletin/ac807478caf62be2b82e9678303568a1.docx