Покана и материали

https://www.investor.bg/files/bulletin/794f3e57c3c9653bacb654d4865c683b.pdf

hthttps://www.investor.bg/files/bulletin/dad9b01f069f644646eab2b75d793556.pdf

https://www.investor.bg/files/bulletin/4915bf2e4b1eefa62e63f0e2d8e6a001.pdf

https://www.investor.bg/files/bulletin/ac807478caf62be2b82e9678303568a1.docx